GSM:  0896 600 326;  RO: +40 76 46 78 213

Фирмата е позната както в България, така и в Европа, също и в Азия, Африка и Америка. През 2019 г. навърши 30  години от основаването си. Разработила многобройни проекти за малки мандри, инсталации и машини за хранително-вкусовата промишленост. На този етап фермерите в България , имат нужните знания и разбират важността от въвеждането на нови технологични процеси в ежедневната си работа. Решенията които предлагаме за животновъдството, са свързани с цялата оптимизация на работните процеси и намаляване влиянието на човешкия фактор и увеличаване производителността.

   Богатата гама сертифицирани машини, които Тони Старт произвежда, в съчетание с богат 30-годишен опит и добри идеи са в състояние да променят облика на родното земеделие и животновъдство.

    Ежегодно посещаваме значими изложения в България и Европа. През 2002г. патентоваме продукт /вана за охлаждане на мляко/ с надеждна и опростена конструкция, който експонат през 2004 г. е отличен със златен медал на Международен Панаир Пловдив. 

През 2018г. фирмата участва в Есенния Технически Панаир в гр. Пловдив, където се представи с атрактивен щанд , с богато портфолио и нови продукти. Петдесет литрова инсталация за преработка на мляко. В конкурса за иновации, фирмата получи отличие „Златен медал“ за разработен продукт/“Мини система за преработка на мляко“ и неговите производни продукти/.

През 2019г. отново сме отличени със „Златен медал“ на Есенния Технически Панаир в гр.Пловдив, за експонат „Ледогенератор за люспест лед“.

    Специализирали сме се в производството на машини, съоръжения и технологични линии за хранително-вкусовата промишленост. Високото качество на изделията ни и конкурентната ценова политика ни правят предпочитан партньор за оборудване на Вашето предприятие или ферма.

 

Непрекъснат е стремежът на фирмата към усъвършенстване на качеството на изделията и повишаване на производителността. Работим с утвърдени доставчици на материали или техните представители в България. В безупречно произведените продукти ние виждаме решаващия фактор за успеха в нашата работа. Чрез ориентацията към клиентите се стремим да оправдаем очакванията спрямо нас. Добрата работа, точността при изпълнението, спазването на уговорените срокове за доставка и добрите взаимоотношения с нашите контрагенти са водещите елементи в нашето ежедневие. Те ни помогнаха дружеството да се появи и на международния пазар. За експортната продукция се съобразяваме и работим според индивидуалните изисквания на съответния контрагент.

 

Целият екип на Тони Старт усърдно работи върху утвърждаването ни като желан и предпочитан партньор. Oсвен стандартните изделия, за свои клиенти фирмата реализира индивидуални проекти за уникални и нестандартни конструкции, съобразени с изискванията на клиента за размер и форма, за да се задоволят най-пълно потребностите им. Най-важни за нас са дълготрайните взаимоотношения, базирани на коректност и професионализъм, които са гаранция за успех и стабилно развитие.

„ТОНИ СТАРТ-СИЛИСТРА” ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет:

„Закупуване на хидравлична гилотина – 1 брой, абкант преса със CNC управление по пет оси – 1 брой и бертваща машина – 1 брой, състояща се от три обособени позиции:

Обособена позиция 1: Закупуване на хидравлична гилотина – 1 брой

Обособена позиция 2: Закупуване на абкант преса със CNC управление по пет оси – 1 брой

Обособена позиция 3: Закупуване на бертваща машина – 1 брой”.

Процедурата се провежда съгласно ДБФП № BG16RFOP002-2.040-0669-C01.

Дата на обявление на процедурата: 03.06.2021 г.

Крайна дата за подаване на оферти: 10.06.2021 г. 

Изтеглете тръжната документация:

Награди и отличия на ТОНИ СТАРТ ЕООД