GSM:  0896 600 326;  RO: +40 76 46 78 213

Системата за сирене включва три основни машини за преработка на 200 литра мляко

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Обемен пастьоризатор                                   200 литра:

1.1 Характеристики:

Работен обем на ТИП 200                               200 литра

Габаритни размери                                          1200х1200х1500

Температура, до която се загрява млякото     + 95° С

Работна температура на околната среда          + 5°С ÷ + 32°С

Захранващо напрежение                                 380 V

Честота на тока                                                 50 Hz

Консумирана мощност                                      12 kW

Бъркалка                                                             17 об/ min

2. Охладител/Агрегат за ледена вода/ 400 литра:

2.1  Характеристики:

Работен обем на   ТИП 400                             400 литра

Габаритни размери                                          1000х1700х1000

Температура, до която се охлажда водата      + 1 ° С

Работна температура на околната среда         + 5°С ÷ + 32°С

Захранващо напрежение                                  380 V

Честота на тока                                                  50 Hz

Консумирана мощност                                      3  kW

Студопроизводство                                             18 kW

Хладилен агент                                                  R 404

3. Сиренарска вана 200 литра с притискател и ограничители +сиренарски принадлежности(нож вертикален, нож хоризонтален, лопатка за разбъркване:

3.1 Характеристики:

Работен обем на ТИП 200                                 200 литра

Габаритни размери                                            1000х900х280