GSM:  0896 600 326;  RO: +40 76 46 78 213

ПРИЕМНА УСТАНОВКА

Приемната установка служи за следене и измерване на постъпилото количество мляко. Устройството на магнитноиндукционния разходомер позволява включването му към система за архивиране на данните в млекопреработващото предприятие.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИЕМНА УСТАНОВКА 5 000 Л./ЧАС

– Носеща рама
– Филтър – 2 бр. Успоредни
– Помпа самозасмукваща с дебит 5 м.
– Съд с обезвъздушител и наблюдателно стъкло
– Електронен разходомер на магнитноиндуктивен принцип, с възможност за свързване към система за архивиране
– Възвратен клапан
– Ел. Табло
– Тръби и арматура
– Инсталирана мощност – 3 kW
– Габаритни размери – 1200х700х1300

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИЕМНА УСТАНОВКА 10 000 Л./ЧАС

– Носеща рама
– Филтър – 2 бр. Успоредни
– Помпа самозасмукваща с дебит 5 м.
– Съд с обезвъздушител и наблюдателно стъкло
– Електронен разходомер на магнитноиндуктивен принцип, с възможност за свързване към система за архивиране
– Възвратен клапан
– Ел. Табло
– Тръби и арматура
– Инсталирана мощност – 3 kW
– Габаритни размери – 1200х700х1300

Помпа с филтър/мобилна//: Центробежна помпа 2т../ч.- 0,7 kW, фин филтър за соматични клетки, корпус, тръби, кранове , маркуч 5 м. и бърза връзка, шаси.