GSM:  0896 600 326;  RO: +40 76 46 78 213

МЛЕКОПРЕРАБОТВАЩ РОБОТ

TOMILK 250 е съоръжение позволяващо на малки млекопреработвателни предприятия да преработват мляко до следните продукти в малки серии.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Кисело мляко – пастьоризиране до 85 С, охлаждане до 38С, добавяне на закваска, разбъркване.

2. Бяло саламурено сирене – пастьоризиране до 72С, задръжка 15 мин. охлаждане до 33С, добавяне на закваска ( интервал 5 до 40 мин.), добавяне на Ca Cl2 ( интервал 5 мин.) добавяне на сиренарска мая, (интервал 10 до 40 мин.) разбъркване , рязане

3. Кашкавал – пастьоризиране до 64С, охлаждане до 33С, добавяне на закваска ( интервал 5 до 40 мин.), добавяне на Ca Cl2 ( интервал 5 мин.) добавяне на сиренарска мая, (интервал 10 до 40 мин.) разбъркване , рязане,(повишаване на температурата на 38 С), разбъркване 15 мин.


ЗАБЕЛЕЖКА – пастьоризациьонните температури , температурата на сиреизготвянето, интервала между закваска и Калциевия двухлорид, времето за заквасяване и времето за изпичане и температурата за изпичане ( при производство на кашкавал), и степента на разбъркване при нарязване на сиренината и при изпичане на кашкавала са променливи величини и могат да се настройват в зависимост от желанието на клиента от самия потребител.