GSM:  0896 600 326;  RO: +40 76 46 78 213

МЛЕКОМАТ

Агрегат за директна продажба на пастьоризирано или непастьоризирано охладено мляко с ръчно пълнене. Подходящ за малки млекопроизводители.