GSM:  0896 600 326;  RO: +40 76 46 78 213

ЦЯЛОСТНО РЕШЕНИЕ- МИНИ МАНДРА

Предназначена за преработка и производство на мляко. Оборудването е разработено на база Наредба №26 / 14.10.2010 г. на Министерството на земеделието за изискванията за доставка на малки количества суровини и храни от животински продукти. Предлагаме също допълнително оборудване, което разширява технологичните възможности на предприятието и може да се доставя поетапно. Разработеното оборудване позволява при подходяща комбинация между отделните елементи да се произвеждат сирене, кисело мляко, прясно мляко, кашкавал и др. Конструкцията и материалите отговарят на хигиенните норми за производство на хранителни продукти.

Примерна схема на мини мандра в контейнер за производство на сирене, кашкавал, кисело мляко, изварa, прясно мляко и айрян:

01. Прием на мляко
02. Помпа
03. Млекоохладителна вана
04. Заквасочник, сиреноизготвител
05. Охладител
06. Сиренарска вана
07. Притискател
08. Притискателно устройство
09. Камера 1
10. Камера 2
11. Мивка
12. Работна маса
13. Маса за разфасоване

14. Прозорец
15. Врата
16. Шкаф за сол
17. Шкаф за кутии
18. Шкаф за облекло
19. Агрегат
20. Ел. табло
21. Канал
22. Вентилация
23. Врата камера
24. Готова продукция

⦁ Контейнерите се доставят на модули, в зависимост от количеството и видовете краен продукт, съобразени изцяло с размерите на транспортиране. За целта е нужно здрава основа/бетонова плоча-мин.15 см./, ток и вода, за да бъде инсталирано съоръжението. Подхождаме към всеки клиент индивидуално.