GSM:  0896 600 326;  RO: +40 76 46 78 213

ЛЕДОГЕНЕРАТОР ЗА ЛЮСПЕСТ ЛЕД

Произвеждаме ледогенератори с производителност от 100 до 1500 кг. Размерът им зависи от производителността за час.

Подходящи са за всички направления на хранителната промишленост, където се използва люспест лед, например месопреработвателната промишленост, рибната промишленост и други.